Hopp för Helsingborg

EFS Helsingborg 17 mars 2019
Sebastian Stakset

Job 7:11
Därför lägger jag inte band på mig,
jag vill ge ord åt min smärta,
klaga i min bittra förtvivlan.
 
Heb 12:15
Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många.
 
Gal 5:22-26
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra.
 
Mat 7:17
Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.
 
Jer 17:5-8
Så säger Herren:
Förbannad den man som sätter sin lit till människor, som stöder sig på mänsklig kraft och vänder sig bort från Herren.
Han blir som en buske i ödemarken och får aldrig se det goda komma.
Han skall leva i förbrända trakter, på saltjord där ingen kan bo.
Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren.
Han blir som ett träd planterat nära vatten.
Det sträcker sina rötter mot bäcken.
Det har inget att frukta av hettan, bladen är alltid gröna.
Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt.
 
Jer 2:13
Ty mitt folk har begått en dubbel synd:
de har övergett mig, källan med det friska vattnet, och huggit ut cisterner,
cisterner som spricker och inte håller vatten.
 
Upp 8:11
Och stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert.
 
Jak 3:12-18
Och, mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla ge sötvatten. Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan skall ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.
 
Mat 27:34
… gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka.
 
Kol 2:6-7
Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, 7med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda.
 
Ef 3:17
så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom,
 
Hes 7:1-12
Herrens ord kom till mig: Människa! Så säger Herren Gud till Israels land:

Slutet har kommit, slutet har kommit för jordens fyra hörn.
Slutet är över dig nu jag släpper lös min vrede mot dig.
Jag skall döma dig för dina gärningar, låta dig plikta för det vidriga du gjort.
Jag skall inte visa dig förskoning, inte barmhärtighet.
Jag skall låta dig plikta för dina gärningar, för allt det vidriga du gjort.
Då skall ni inse att jag är Herren.
Så säger Herren Gud:
Olycka skall följa på olycka. Slutet har kommit, slutet har kommit.
Slutet är över dig. Undergången nalkas, den nalkas dig som bor i landet.
Tiden är inne, dagen är nära – förvirring, inga glädjerop på bergen.
Snart skall jag tömma min vrede över dig, släcka min harm på dig.
Jag skall döma dig för dina gärningar, låta dig plikta för det vidriga du gjort.
Jag skall inte visa förskoning, inte barmhärtighet.
Jag skall låta dig plikta för dina gärningar, för allt det vidriga du gjort.
Då skall ni inse att det är jag, Herren, som har slagit er.
Dagen randas, undergången är nära, den är redan på väg.
Laglösheten frodas, övermodet skjuter skott, våldet växer till laglös ondska.
Inget skall bli kvar av dem, inget av deras larm, inget av deras prål, inget skall bli kvar av deras överdåd. Tiden är inne, dagen närmar sig.
Köparen skall inte glädjas, säljaren inte sörja. Vreden skall kväsa den larmande hopen.
 
Ps 73:21-28
När mitt sinne var bittert och det sved i mitt hjärta, då var jag utan förstånd, som ett oskäligt djur inför dig.
Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt. De som är fjärran från dig går under, du förintar alla som är otrogna mot dig. Men jag har min lycka i att nalkas Gud, jag tar min tillflykt till Herren, min Gud, och skall vittna om allt du har gjort.
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.