Om oss

Välkommen till EFS-kyrkan Helsingborg

Inte främst en byggnad, utan en gemenskap
– kyrka är vi, alltid.

EFS kyrkan, fasad
Att vara kyrka
tror vi handlar om att följa Jesus, och det kan man göra överallt, varje dag. Vi vill vara ett levande missionshus som finns till för människor, ett pulserande bönehus som ber för och stöttar vår omvärld. Vi vill erbjuda en gemenskap där man får vara som man är och där tron får vardagsrum. Detta gör vi på flera sätt: genom gudstjänstfirande, hemgrupper, barn- och ungdomsgrupper, Alphakurser och mycket annat som du kan läsa mer om i den här foldern.

EFS står för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och bildades 1856 som en väckelserörelse inom Svenska Kyrkan, med fokus på ideellt och personligt engagemang. Vår bekännelse är evangelisk-luthersk, vilket betyder att evangeliet är det centrala i den kristna tron; ett glädjebudskap som talar om Jesus Kristus som vägen till Gud. Det är genom tron på Jesus, Guds Son, och inte genom egna prestationer, som vi får leva i gemenskap med Gud.

Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd och verka för Kristi rikes tillväxt genom att leva nära Jesus, nära människor, mitt i Helsingborg.