Hemgrupp

Vill DU vara med i en hemgrupp?
En hemgrupp är en mindre gemenskap på 5-12 personer. Gruppen ger bra möjligheter till en närmre relation med dom andra i gruppen och med församlingen. Här samtalar man och delar livets glädjeämnen, svårigheter och smärta, ber med och för varandra. I samtalen, bönen och bibelläsningen mognar tron och relationen till Jesus och andra människor.

Upplägget i hemgruppsträffarna kan variera. Gruppen finner former som passar den bäst. Man träffas vanligen en gång varannan vecka, några grupper träffas en gång i veckan.  Ofta möts man i någons hem, men det kan också vara i kyrkan eller någon annan lämplig plats. Varje träff varar ca 2 timmar.

Innehållet i mötet kan se ut så här:

  • Dagens tema, 45 min. (Utifrån någon bibeltext eller bok som man använder i gruppen.)
  • Laget runt, 30 min
  • Fika & samtal, 30 min
  • Bön, 30 min

Vill du vara med i en hemgrupp är du välkommen att kontakta Gun Larsson på antingen gu.larsson@gmail.com eller 0735-455701.