Program

Söndagens texter


Kommande program

 • 24 mars, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst - Björn Kjellström
  Årsmöte efter gudstjänsten
 • 26 mars, 2019 kl: 15:00
  TISDAGSKRETSEN
 • 26 mars, 2019 kl: 19:00
  Bön och lovsång
 • 26 mars, 2019 kl: 19:15 20:30
  Undervisning & Samtal - "Att följa Jesus" - Medborgare i Guds rike
 • 27 mars, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 29 mars, 2019 kl: 18:30
  Tonårsgruppen KUNG
 • 31 mars, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst med nattvard - Daniel Svensson
 • 2 april, 2019 kl: 19:00
  Ekumenisk bön för Helsingborg
 • 3 april, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 7 april, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst - Daniel Svensson
 • 9 april, 2019 kl: 15:00
  TISDAGSKRETSEN
 • 9 april, 2019 kl: 19:00
  Bön och lovsång
 • 9 april, 2019 kl: 19:15 20:30
  Undervisning & samtal - "Att följa Jesus" - Guds dröm med sin församling
 • 10 april, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 12 april, 2019 kl: 18:30
  Tonårgruppen KUNG
 • 14 april, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst - Anna Sköld
 • 16 april, 2019 kl: 19:00
  Bön och lovsång
 • 16 april, 2019 kl: 19:15 20:30
  Undervisning & Samtal - "Att följa Jesus" - Livet med den helige Ande
 • 17 april, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 18 april, 2019 kl: 19:00
  Skärtorsdagsmässa - Daniel Svensson
 • 21 april, 2019 kl: 10:00
  Familjemässa för alla åldrar - Daniel Svensson
 • 23 april, 2019 kl: 19:00
  Bön och lovsång
 • 23 april, 2019 kl: 19:15 20:30
  Undervisning & Samtal - "Att följa Jesus" - Mission som livsstil
 • 24 april, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 26 april, 2019 kl: 18:30
  Tonårgruppen KUNG
 • 28 april, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst - Daniel Svensson
 • 30 april, 2019 kl: 19:00
  Bön och lovsång
 • 5 maj, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst
 • 7 maj, 2019 kl: 15:00
  TISDAGSKRETSEN
 • 7 maj, 2019 kl: 19:00
  Bön
 • 8 maj, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 10 maj, 2019 kl: 18:30
  Tonårgruppen KUNG
 • 12 maj, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst med nattvard - Daniel Svensson och gospelkören REDEEMED
 • 14 maj, 2019 kl: 19:00
  Bön
 • 15 maj, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 19 maj, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst - Charlotta Nordström
 • 21 maj, 2019 kl: 15:00
  TISDAGSKRETSEN
 • 21 maj, 2019 kl: 19:00
  Bön
 • 22 maj, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 24 maj, 2019 kl: 18:30
  Tonårgruppen KUNG
 • 26 maj, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst - Iza Jönsson
 • 28 maj, 2019 kl: 19:00
  Bön
 • 29 maj, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 2 juni, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst med nattvard - Magnus Lennartsson
 • 4 juni, 2019 kl: 19:00
  Bön
 • 5 juni, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 9 juni, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst - Daniel Svensson och Maria Gospel
 • 11 juni, 2019 kl: 19:00
  Bön
 • 12 juni, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 16 juni, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst - Daniel Svensson
 • 18 juni, 2019 kl: 19:00
  Bön
 • 19 juni, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 23 juni, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst med nattvard - Daniel Svensson
 • 25 juni, 2019 kl: 19:00
  Bön
 • 26 juni, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 30 juni, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst - Charlotta Nordström