Program

Söndagens texter


Kommande program

 • 22 september, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst, Michael Rastas, söndagsskola och kyrkfika
 • 22 september, 2019 kl: 16:00
  Gudstjänst, Daniel Svensson. Kyrkfika
 • 24 september, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 25 september, 2019 kl: 12:00
  Bön
 • 29 september, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst, Daniel Svensson.
  Start för vår temaserie i höst, 5 söndagar om ELIA!
 • 1 oktober, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 5 oktober, 2019 kl:
  Kvinnodag med Carina Holmberg
 • 6 oktober, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst med nattvard, Jonas Nordén. Forts på temaserien ELIA del 2.
 • 6 oktober, 2019 kl: 16:00
  Gudstjänst, Jonas Nordén
 • 8 oktober, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 12 oktober, 2019 kl:
  RIKTAD 2019
 • 13 oktober, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst, Daniel Svensson. ELIA del 3.
 • 15 oktober, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 20 oktober, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst, Charlotta Nordström. ELIA del 4.
 • 20 oktober, 2019 kl: 16:00
  Gudstjänst, Charlotta Nordström
 • 22 oktober, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 27 oktober, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst med nattvard, Daniel Svensson, Mattias Vad Jensen och gospelkör från Klippan. ELIA del 5.
 • 29 oktober, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 3 november, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst "Vårt evighets hopp", Daniel Svensson
 • 3 november, 2019 kl: 16:00
  Gudstjänst, Nigel Majakari
 • 5 november, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 8 november, 2019 kl:
  Ungdomsgudstjänst, Cajsa Tengblad
 • 9 november, 2019 kl:
  En förmiddag med Cajsa Tengblad, "Hur får jag ihop bilden av mig själv?"
 • 10 november, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst med REDEEMED och Daniel Svensson, "Samhällsansvar".
 • 12 november, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 17 november, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst om givande, "Vaksamhet och väntan", Lennart Albertsson
 • 17 november, 2019 kl: 16:00
  Gudstjänst, Lennart Albertsson
 • 19 november, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 24 november, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst, "Kristi återkomst", Emanuel Gillberg
 • 26 november, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 1 december, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst 1 advent med nattvard, "Ett nådens år", Daniel Svensson. Medlemsintagning
 • 1 december, 2019 kl: 16:00
  Gudstjänst, Daniel Svensson
 • 3 december, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 8 december, 2019 kl: 11:00
  Gudstjänst 2 advent, "Guds rike är nära", Andreas Nordlander.
 • 10 december, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 15 december, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst 3 advent, "Bana väg för Herren", Daniel Svensson. Julfest?
 • 17 december, 2019 kl: 08:00
  Bön
 • 22 december, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst och nattvard 4 advent, "Herrens moder", Daniel Svensson
 • 24 december, 2019 kl:
  Samling kring krubban i EFS på Råå
 • 25 december, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst, "Jesu födelse"; Daniel Svensson
 • 29 december, 2019 kl: 10:00
  Gudstjänst, "Guds barn", Daniel Svensson