Bidra ekonomiskt

Vi hjälps åt
Som ideell förening är det vi i församlingen själva som ser till att vår verksamhet går runt ekonomiskt. Alla delar av verksamheten bedrivs med frivilliga gåvor som grund och det mesta av engagemanget sker också på frivillig och ideell basis. Du har möjlighet att bidra med det du vill och kan. Det finns flera sätt att ge på:

ORDINARIE GIVANDE
Var med och bär verksamhetens löpande utgifter, som t.ex. anställdas löner och underhåll av fastighet, genom en valfri summa som du ger antingen vid kollekten eller via automatisk banköverföring.

PUNKTINSAMLINGAR
Emellanåt gör vi insamlingar för specifika ändamål. Det kan vara allt från hjälp till krisdrabbade områden till särskilda behov i den egna församlingen.

MEDLEMSAVGIFT
Som medlem i EFS-kyrkan Helsingborg stöttar du med en årlig medlemsavgift på 325 kr. Läs mer om medlemskap på föregående sida.

DONATION
Vill du ge en enskild större summa går det utmärkt genom att sätta in på föreningens bankgiro.

Du bidrar till ovanstående med någon av följande betalningsmetoder:
• Kontanter
• Kortbetalning
• Swish, nr 123 652 4086 (läs mer på getswish.se)
• Bankgiro 116-7055
• Banköverföring
Gå till din bank och be dem göra en ”stående överföring” från ditt konto. Använder du Internetbank kan du själv lägga in överföringen: Konto 6751 740 015 842 (Handelsbanken). Kontoinnehavare EFS Missionsförening i Helsingborg. Lägg gärna överföringsdatum 28:e varje månad. Ange ”Kollekt” eller ”Gåva”.

Företagare
Har du frågor angående hur du, eller ditt företag, kan vara med och stötta ekonomiskt, eller vill vara med och göra något annat konkret för att hjälpa människor tillsammans med oss så kontakta gärna kyrkans präst Daniel Svensson.

hands