Välkommen till kyrkan i helgen!

Vi börjar vår mötesserie om de fem tjänstegåvorna. Vi får besök av Per-Eive Berntsson som kommer undervisa både på lördagen och söndagen. …