Historia

Säkert har många gått på Bruksgatan i Helsingborg och observerat huset med den stora trappan och med husnummer 27. På väggen högt upp står det EFS-kyrkan Det är så att huset med sin stora kyrksal inåt gården har varit i bruk i över 130 år. Den första kända gudstjänsten hölls nämligen söndagen den 30 januari 1877.
Huset mot gatan är ju ett bostadshus till stor del, så många tänker inte på att där finns en väl fungerande gudstjänstlokal in mot gården.

Redan på 1840-talet samlades de personer i Helsingborg som ville fördjupas i bibelkunskap och de troendes gemenskap. Därför samlades man i små grupper i hemmen eller i prästgården. År 1847 kom doktor Peter Wieselgren som kyrkoherde för Helsingborg, Raus och Vällufs församlingar. Det var en kunglig utnämning och skälet var att han som läsare hade blivit förbigången vid flera tillfällen. Biskop Tegnér i Växjö uttryckte till och med hat mot läsarprästen. Wieselgren hade nära kontakter med kyrkoherden Jonas Sandell i Fröderyd i Småland. Denna var ju Lina Sandells far. Wieselgren var en nitisk herde och hade ofta bibelförklaringar i prästgården och på andra ställen. Han kom att betyda mycket för den fria verksamheten i Helsingborg. Även icke präster medverkade vid sådana samlingar med prästernas goda minne.

De större samlingar hölls ibland i Hälsans brunnssal på Hälsovägen Det finns nu bara rester kvar av den anläggningen. I korsningen Södra Storgatan, Trädgårdsgatan och Bergaliden fanns von Essens ridhus och där kunde man också hålla samlingar. Fröken Cecilia Fryxell hade startat en högre skola för flickor och där hölls söndagsskola. När konsul Petter Olsson byggde sitt magasin mellan Fågelsångsgatan och Kullagatan inreddes där en sal. Men lokalerna räckte inte.

I början av året 1875 började man på allvar planeringen för ett eget hus. Det bildades en kommitté. Självklart var konsul Petter Olsson en av ledamöterna tillsammans med en av cheferna för Olssons företag: ingenjör Herman Östrand vid Mekaniska verkstaden .Det intressanta är att det bildades ett aktiebolag för ändamålet och priset för en aktie var 5 kronor. I lilla salen i EFS-kyrkan hänger ett aktiebrev i original.Konsul Olsson tecknade merparten av aktierna.

Efter olika turer blev det byggt på sin nuvarande plats och togs troligen i bruk hösten 1876, men det finns inga belägg för det. Det är värt att notera att man var angelägen om att vara en inomkyrklig rörelse. Gudstjänsten i Mariakyrkan bevistades helt naturligt av läsarna. Brytningen kom mycket snart då de mer frisinnade slöts sig till Svenska missionsförbundet , som bildats 1877, och byggde en samlingssal på gården vid von Essens ridhus. Det blev som vi minns som Betania-kyrkan vid gamla Knutpunkten. Där är ju bara en parkeringsplats numera.

Denna nya lokal kallades Nya missionshuset och EFS-kyrkan Stora missionshuset.

Det stora missionshuset, numera EFS-kyrkan, innehöll på första våningen den stora kyrksalen, lilla salen och en vaktmästarbostad. På andra våningen fanns två lägenheter och på den tredje en stor lägenhet som var bostad för predikanten. Ett par rum fanns också på vinden. Nu fanns det plats för en omfattande verksamhet. Huset har än idag den indelningen.

Huset ägdes alltså av ett aktiebolag och en särskild kommitté hade ansvaret för vilka möten och föreningar som kunde använda lokalerna. Det fanns inte någon förening eller organisation som hade ansvaret för verksamheten.

Den viktigaste verksamheten var söndagsskolan och inredningen gjordes speciellt för den. Varannan bänk hade ett svängbart ryggstöd som vändes så att alla de 700 barnen kunde få plats. Det måste ha kryllat av barn i hela huset. Föreståndare var ingenjör Östrand.

Den förste predikanten var Sven Winkler och han avlönades helt av konsul Olsson.

År 1856 hade Helsingborgs Traktatsällskap bildats av väckelsens folk i västra Skåne. Den organisationen kunde hålla en del sammankomster i den nya lokalen, som vag redan nämnt. Den blev också ursprunget till både distriktsorganisationen Västra Skånes Missionsförening och till Helsingborgs Evangelisk-lutherska missionsförening.

Den senare bildades formellt år 1889.

En rad nya föreningar bildades för speciella ändamål. År 1876 bildades Helsingborgs Kristliga Ynglingaförening, som kunde flytta in i det nya huset. Denna förening ombildades senare, då KFUM bildades 1891. Likaså bildades olika syföreningar eller så kallade arbetsföreningar: En samlade in pengar för att kunna kalla predikanter och föreläsare, en arbetade för EFS arbete i Sverige och en tredje för utlandsarbetet och en annan för söndagsskolan.

Fristående men med anknytning till Missionshuset var Bokpåsemissionen, Galla-syföreningen, Soldatmissionsarbetsföreningen och Israelskretsen.

Inte minst har KFUK haft sin hemvist i Missionshuset och det ända till för några år sedan, då verksamheten upphörde i Helsingborg..

Det blev ett mångsidigt arbete i det nya huset och är så fortfarande.

Missionshuset ägdes av aktiebolaget ända fram till år 1938, då det såldes till missionsföreningen för 50,000 kronor.

I 130 är har alltså Missionshuset på Bruksgatan 27 varit en del av den kyrkliga verksamheten i Helsingborg. Verksamheten idag består av gudstjänst på söndagar klockan 10 eller någon gång i månaden i forma av mässa klockan 18. Under gudstjänsten samlas alla barnen till söndagsskola. På onsdagar och torsdagar samlas tonåringar och lite äldre ungdomar.

Den förste anställde predikanten var Sven Winkler och han kom år 1877 och stannade som predikant till sin död år 1896. Han var en mycket god förkunnare, som också kallades att predika i både Danmark och Norge.

Den som har fått betyda allra mest under årens lopp är ändå Anders Åberg. Han var folkskollärare och fick sin första fasta tjänst i Fleninge. År 1886 kallades har att ta ansvar för Skånes predikantskola i Hässleholm och denna flyttade senare till Helsingborg. Anders Åberg kom till Helsingborg år 1890. Verksamheten hade då blivit så stor att det behövdes en ansvarig ledare för den och han blev senare predikant och var det i mer än 50 år. Han dog 1942. När jag kom till Helsingborg 1951 för att studera till lärare och sedan återvände för gott 1955, var minnet av Anders Åberg mycket levande, inte minst för de äldre och tongivande i missionsföreningen. För mig som inte hade varit med tidigare var det ofta lite irriterande när något nytt skulle introduceras. Ofta fick man höra: ”Så gjorde vi inte på farbror Anders tid” Han kom att sätta en stark prägel på verksamheten.

Sedan har en rad predikanter och pastorer haft tjänst som ledare och förkunnare i Missionshuset. Hela tiden under dessa 130 år har det varit viktigt att vara en rörelse och verksamhet inom Svenska kyrkan. Det har varit viktigt att fira nattvard med präst som ledare. Sedan åren 1989 och 1990 är EFS formellt en del av Svenska kyrkans arbete och EFS-prästerna är vigda enligt kyrkans ordning för tjänst inom EFS.