Tisdagskretsens ”bästa”

Eftersom vi är en förening som i första hand bygger verksamhet och ekonomi på det personliga engagemanget, ville vi i ”Tisdagskretsen” för några år sedan försöka bidra med vår del.

Inför den årliga höstauktionen 1994 och med en fortsättning 1995, sammanställde vi några av våra personliga matrecept – ”Tisdagskretsens bästa recept”. Mot ett rimligt bidrag kunde respektive samling då komma i din hand.

Nu har det gått ett antal år sedan detta begav sig. Tiderna förändras och även matkulturen, men kanske står sig en del av recept ännu? Varför inte prova på?

Lycka till och smaklig spis!