”Förlorad och återfunnen” – 16 juni 2024

Predikan Lennart Albertsson

Getflock på, Kullaberg – foto: Christer Strid

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 15, vers 1-7

Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom.
Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.”
Då gav han dem denna liknelse:
”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det?
Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna.
Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat.
Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086