Gud – Fader, Son och Ande – 26 maj 2024

Predikant Daniel Svensson

Gammaltestamentlig

Femte Moseboken kapitel 6, vers 4-9

Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.
Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.
Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat.
Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.
Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna.
Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 11, vers 25-27

Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.
Ja, fader, så har du bestämt.
Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086