Pilgrimsvandring 1 juni

Vy mot Danmark och slottet Kronborg sedd från Örby ängar – foto: Christer Strid

Lördag den 1 juni, samling kl. 10.00 på Sundsgårdens parkering.

Vandring med reflektioner på Örby ängar och stranden, medtag fika.
Senast 13.00 är vi tillbaka vid parkeringen

VÄLKOMMEN!