”Vårt dop” – 11 juni 2023

Predikant Thomas Andersson

Inledning Daniel Karlsson

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 8, vers 26-39

En ängel från Herren sade till Filippos: ”Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.”
Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hoveunuck hos kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud
och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja.
Anden sade till Filippos: ”Gå fram till vagnen och håll dig intill den.”
Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” —
”Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?” svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom.
Skriftstället som han läste var detta:
’Liksom ett får som leds till slakt,’
’liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det’
’öppnade han inte sin mun.’

’Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd.’
’Vem kan räkna hans efterkommande,’
’när hans liv nu upphöjs från jorden?’
Hovmannen frågade Filippos: ”Säg mig, vem talar profeten om — sig själv eller någon annan?”
Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom.
När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: ”Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?”
Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom.
När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer; han fortsatte sin resa, fylld av glädje.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 3, vers 11-12

Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld.
Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.”

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086