En vision är en bild av framtiden. Att se något, som ännu inte är, men som vi längtar efter att få se bli verklighet. Att ha drömmar är avgörande när man skall bygga något, och innan vi lever denna dröm helt vill vi leva så mycket av den vi kan.

Tillsammans med allt fler människor
vill vi älska Jesus, ära Gud
och leva i den helige Andes kraft,
mitt i Helsingborg.

Detta är vår vision. Detta är vad vi vill. Så vill vi leva. Så vill vi vara. Vi är ingen färdig kyrka eller gemenskap. Vi är inga färdiga människor. Med vår vision vill visa i vilken riktning vi går. Formerna är inte konstanta, de är endast sätt att förverkliga visionen.

Vi har valt att dela upp vår vision i tre punkter, som mer beskriver vilken gemenskap vi vill vara;
Nära Jesus, Nära människor, Mitt i Helsingborg.

Nära Jesus

Vi ser en gemenskap
• som är Jesuscentrerad i allt den gör
• som är bibelförankrad, eftersom vi tror att bibeln är Guds tilltal till oss
• som är överlåten till Jesus och Guds plan för vår församling
• med stark gudsnärvaro, där den helige Ande trivs att röra sig
• som är en profetisk gemenskap, vilken ständigt ber och söker Gud, som låter hans tilltal och ledning prägla sitt sätt att vara.
• som lever i tacksamhet till Gud, oavsett omständigheter
• som lever i en atmosfär av lovsång och tillbedjan
• där konsekvenserna i livet med Jesus blir konkreta

Nära Människor

Vi ser en gemenskap
• som i äkthet välkomnar människor som de är
• dit människor vill komma
• med vardagsnära samlingar i olika storlekar
• som passar bra för Helsingborgs unga vuxna, med en enkel gudstjänstform och ett förståligt språk
• som strävar efter brobyggande mellan människor; ålder, kultur och samfund
• med en förväntan på att Gud är aktiv, och med en vilja att dela med sig av detta
• där trötta kan finna styrka, där ensamma kan finna gemenskap, där sårade kan finna helande, där förvirrade kan finna vägledning och svar, där uppgivna kan finna hopp, och där den välmående finner nya utmaningar
• där vi har tid med varandra och tid att vara med dem som ännu inte delar vår tro

Mitt i Helsingborg

Vi ser en gemenskap
• som är medveten om Helsingborgs puls och som har tron och viljan att påverka den
• som tar uppdraget att sprida evangelium på allvar och göra Kristi kärleksgärningar i Helsingborg (tillsammans med Guds folk i HBG)
• på knä, som är del i bönerytmen i Helsingborg
• som förkunnar evangeliet på ett relevant sätt, och visar på Guds ords relevans idag
• som är en missionsstation, där människor blir berörda, förvandlade och utrustade
• som ber och jobbar för enhet bland kristna Helsingborg

Utöver detta...

ser vi en gemenskap
• som är gåvo- och tjänsteupptäckande för alla livets områden
• som bedriver lärjungaträning och ledarträning
• som på sikt planterar nya församlingar
• som i sin natur betjänar nya människor, platser och sammanhang
• där nya visioner och kallelser föds och gamla blir levande igen

 

 
G2 är en del av EFS-kyrkan Helsingborg, en kristen församling inom EFS - en missionsrörelse i svenska kyrkan.
EFS-kyrkan Helsingborg • Bruksgatan 27 • 252 24 Helsingborg • www.efshelsingborg.se
Webbdesign Cupoftee Media