”Sänd mig” – 30 juni 2024

Predikan Malin Olsson

Rapsfjäril (Pieris napi) – foto: Christer Strid

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 5, vers 1-11

En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde på för att höra Guds ord
fick han se två båtar ligga vid stranden; fiskarna hade gått ur för att skölja näten.
Han steg i den ena båten, som tillhörde Simon, och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten.
När han hade slutat tala sade han till Simon: ”Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där.”
Simon svarade: ”Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten.”
Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka.
Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: ”Lämna mig, herre, jag är en syndare.”
Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat — likaså Jakob och Johannes, Sebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor.”
Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086