”Jesus skapar tro” – 21 januari 2024

Predikant Daniel Svensson

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 8, vers 5-13

När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp:
”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.”
Jesus sade: ”Skall då jag komma och bota honom?”
Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk.
Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.”
Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro.
Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.
Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.”
Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086