”Den Högstes profet” – 23 juni 2024

Predikan Jonas Nordén

Kaprifol (Lonicera caprifolium) – foto: Christer Strid

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 1, vers 5-17

På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet.
De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.
De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren.
En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud
var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret.
Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick.
Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret.
Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom.
Men ängeln sade till honom: ”Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes.
Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse.
Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud.
Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.”

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086