”Kallelsen till Guds rike” – 9 juni 2024

Predikan Daniel Svensson

Kullamosse, Kullaberg – foto: Christer Strid

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 14, vers 15-24

En av gästerna, som hörde detta, sade till honom: ”Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike.”
Jesus svarade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster.
När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’
Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’
En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’
En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’
När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’
Och tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.’
Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt.
Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest.’

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086