Gudstjänst för alla åldrar – 2 juni 2024

Hanna Florin och söndagsskolan

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 3, vers 1-8

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd.
Han kom till Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.”
Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”
Nikodemos svarade: ”Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?”
Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.
Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.
Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.
Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.”

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086