Bud 5 – 17 mars 2024

Predikant Daniel Svensson

”Du ska icke dräpa”

Franciskusbönen

Herre, gör mig till ett redskap för din frid.

Där det finns hat, låt mig bringa kärlek.
Där det finns överträdelser, åt mig bringa nåd.
Där det finns splittring, låt mig bringa enhet.
Där det finns villfarelse låt mig bringa sanning.
Där det finns tvivel, låt mig bringa tro.
Där det finns förtvivlan, låt mig bringa hopp.
Där det finns mörker, låt mig bringa ditt ljus.
Där det finns modlöshet, låt mig bringa glädje.

O, Mästare, att jag må söka inte så mycket att bli tröstad som att trösta,
inte så mycket att bli förstådd som att förstå,
inte så mycket att bli älskad som att älska.

Ty det är genom att ge som man får,
Det är genom att glömma sig själv som man finner rätt,
Det är genom att förlåta som man blir förlåten,
Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet.


Swish 123 652 4086