”Förlåtelse utan gräns” – 12 november 2023

Predikant Daniel Svensson

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 6, vers 9-15

Så skall ni be:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.

Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er.
Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086