”Lovsång” – 8 oktober 2023

Predikant Daniel Svensson

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 19, vers 37-40

Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett:
’Välsignad är han som kommer’, konungen, ’i Herrens namn.’ Fred i himlen och ära i höjden.
Några fariseer i folkmassan sade då till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.”
Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.”

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086