Lördagen den 21 oktober, kl. 10:00

Foto – Christer Strid

Samling på Bruce skogsparkering vid toaletterna (Långeberga).

Medtag eget fika och sittunderlag. Tillbaka på parkeringen senast kl. 13.00. Flera stopp med reflektioner under vandringen som är ca 5 km.

Frågor  073 262 21 98  Allan.

Välkommen!