”Döden och livet” – 24 september 2023

Musikgudstjänst med nattvard Daniel Svensson, kör och blåsorkester från Ansgarskyrkan Linköping 

Epistel

Filipperbrevet kapitel 1, vers 20-26

Jag väntar och hoppas att jag aldrig skall stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö.
Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning —
såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja.
Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa.
Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här, det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron.
Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, skall ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 5, vers 35-43

Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: ”Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre.”
Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: ”Var inte rädd, tro bara.”
Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt.
Han gick in till dem och sade: ”Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover.”
Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg.
Så tog han barnets hand och sade: ”Talita koum!” (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!).
Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning,
men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge flickan något att äta.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086