”Ett är nödvändigt” – 17 september 2023

Predikant: Daniel Svensson

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 10, vers 38-42

Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig.
Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.”
Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket,
fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086