”Enheten i Kristus” – 10 september 2023

Predikant: Daniel Svensson, Teolin Henningsson informerar om EFS:s praktikantprogram

Psaltarpsalm

Psaltaren psalm 95, vers 1-7

Kom, låt oss jubla till Herrens ära
och hylla vår klippa, vår räddning!

Låt oss träda fram inför honom och tacka,
hylla honom med sång och spel!

Ty en stor Gud är Herren,
en stor konung över alla gudar.

I hans hand är jordens djup,
och bergens toppar är hans.

Hans är havet, som han har gjort,
och fasta landet, som hans händer format.

Kom, låt oss falla ner och tillbe,
knäböja inför Herren, vår skapare,

ty han är vår Gud
och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 1, vers 10-13

Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter.
Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er.
Vad jag menar är att ni alla säger: ”Jag hör till Paulus”, eller ”Jag hör till Apollos”, eller ”Jag hör till Kefas”, eller ”Jag hör till Kristus”.
Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes?

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 17, vers 18-23

Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.
Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig.
Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.
Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett,
jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086