”Medmänniskan” – 3 september 2023

Predikant: Daniel Svensson, Mötesledning: Daniel Karlsson, Musik: Malin Olsson m.fl.

Psaltarpsalm

Psaltaren psalm 103, vers 1-6

Av David.
Lova Herren, min själ,
minns allt det goda han gör:

han förlåter alla mina synder
och botar alla mina sjukdomar,

han räddar mig från graven
och kröner mig med nåd och barmhärtighet,

han fyller mitt liv med allt gott,
och jag blir ung på nytt som en örn.
Herren handlar rättfärdigt
och ger de förtryckta deras rätt.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 7, vers 12-12

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086