”Friheten i Kristus” – 27 augusti 2023

Predikant: Kerstin Oderhem, Mötesledning: Daniel Svensson, Musik: Malin Olsson

Psaltarpsalm

Psaltaren psalm 145, vers 13-18

Ditt rike står i alla tider,
ditt välde från släkte till släkte.

Gud håller sina löften,
kärleksfull i allt han gör.

Herren stöder dem som vacklar,
han rätar krökta ryggar.

Allas ögon är vända mot dig,
och du ger dem föda i rätt tid.

Du öppnar din hand
och stillar allt levandes hunger.

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,
kärleksfull i allt han gör.

Herren är nära alla som ropar,
alla som av hjärtat ropar till honom.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 2, vers 23-28

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick.
Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?”
Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta?
Han gick in i Guds hus — det var när Evjatar var överstepräst — och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.”
Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.
Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086