”Nåden gåvor” – 13 augusti 2023

Predikant: Daniel Hjort

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 12, vers 4-11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma.
Tjänsterna är olika, men Herren densamme.
Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt.
Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.
Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap.
En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota,
en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal.
Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086