”Goda förvaltare” – 6 augusti 2023

Mötesledning: Torvald Ramsten – Predikant: Elin Sharew Svensson

Gammaltestamentlig

Amos kapitel 8, vers 4-7

Hör detta, ni som trampar på de fattiga
och utrotar de svaga i landet!

Ni säger: ”När är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd, och sabbaten
så att vi får öppna kornboden?
Då skall vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen,
köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor
och sälja spillet som säd.”

Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort.

Epistel

Andra Timotheosbrevet kapitel 4, vers 1-7

Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike:
förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja — tålmodigt och med ständig undervisning.
Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar.
De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna.
Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.
Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp.
Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 16, vers 1-13

Han sade också till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet.
Mannen kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’
Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för.
Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’
Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig.
’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’
Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ — ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’”
Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. ”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör.
Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.
Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort.
Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde?
Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er?
Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Psaltarpsalm

Psaltaren psalm 8, vers 1-10

För körledaren. En psalm av David.
Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun.
Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare.

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom?

Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom.

Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter:
får och oxar, all boskap, och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar.

Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086