”Andlig klarsyn” – 30 juli 2023

Predikant Mattias Olofsson

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 7, vers 13-14

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den.
Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086