”Att inte döma” – 2 juli 2023

Predikant Barbro Bjerle

Epistel

Galaterbrevet kapitel 6, vers 1-7

Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad.
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv.
Var och en skall pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra.
Var och en måste bära sin egen börda.
Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott.
Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 6, vers 36-42

Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.
Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända.
Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”
Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen?
Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare.
Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?
Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086