”Den Högstes profet” – 25 juni 2023

Predikant Lillemor Persson

Inledning Christer Eriksson

Gammaltestamentlig

Jesaja kapitel 42, vers 5-9

Så säger Gud, Herren,
han som har skapat himlen och spänt upp den,
brett ut jorden med allt vad den alstrar,
han som gett liv åt människorna där,
livsande åt dem som vandrar på jorden:

Jag, Herren, har i min trohet kallat dig,
jag tar dig vid handen och skyddar dig.
Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk
till ett ljus för de andra folken.

Du skall öppna de blindas ögon
och befria de fångna ur fängelset,
ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret.

Jag är Herren, detta är mitt namn.
Jag delar inte min ära med någon,
inte min berömmelse med gudabilder.

Det som förut var är förbi,
nu förkunnar jag något nytt.
Innan det ännu spirat
kungör jag det för er.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 1, vers 67-80

Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord:

”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat
genom sina heliga profeter, frälsning från våra fiender och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund,
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan,
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga,
och styra våra fötter in på fredens väg.”

Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086