”Den helige Anden” – 28 maj 2023

Predikant Daniel Svensson

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 7, 37-39

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086