Lördagen den 3 juni, kl. 10.00

Pilgrimsvandring i Råådalen – Foto: Christer Strid

Lördag 3/6 kl 10.00 samling Gantofta järnvägsstationsparkering.

Medtag eget fika, sittunderlag och fotvänliga skor på. Senast kl. 13.00 är vi tillbaka vid start.

Det blir flera stopp under vandringen längs stranden, ca 5 km.

 Frågor – Allan: 073 262 21 98

Välkommen!