”Hjälparen kommer” – 21 maj 2023

Predikant Allan Svensson

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 16, vers 12-15

Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu.
Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.
Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.
Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086