”Bönen” – 14 maj 2023

Predikant Daniel Svensson

Inledning Daniel Karlsson

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 6, vers 5-8

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.
Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull.
Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

Psaltarpsalm

Psaltaren psalm 13, vers 1-6

För körledaren. En psalm av David.
Hur länge skall du glömma mig, Herre?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?

Hur länge skall tankarna mala,
mitt hjärta ängslas dag efter dag?
Hur länge skall min fiende triumfera?

Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon,
låt mig inte somna in i döden,

låt inte min fiende säga att han besegrat mig,
mina ovänner jubla över mitt fall.
Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Jag vill sjunga till Herrens ära,
ty han är god mot mig.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086