”Att växa i tro” – 7 maj 2023

Predikant Karen Magnin Georgiadis

Gammaltestamentlig

Jesaja kapitel 57, vers 15-16

Så säger han som är hög och upphöjd,
han som tronar i evighet
och vars namn är heligt:
Jag tronar upphöjd och helig
men finns hos den modlöse och försagde.
Jag ger de försagda mod,
ger de modlösa kraft.

Jag skall inte ständigt hålla räfst,
inte vredgas för evigt —
då skulle livsanden förgås,
de levande väsen jag skapat.

Epistel

Galaterbrevet kapitel 5, vers 13-18

Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.
Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’
Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra.
Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär.
Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill.
Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 17, vers 9-17

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.
Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem.
Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.
Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas.
Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.
Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen.
Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.
De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen.
Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.

Psaltarpsalm

Psaltaren psalm 98: 1-8

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar, folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar.
Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång! Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren! Havet skall brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna skall klappa händer, bergen skall jubla tillsammans.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086