Samling kl 10.00 parkeringen Ica Maxi, Råå. Närmast busshållplatsen Råå centrum östra (Landskronavägen). Du kan ställa bilen där eller åka buss dit.

Medtag eget fika, sittunderlag och bra skor.

Det blir flera stopp för reflektion under vandringen och den totala sträckan är ca 6 km. Senast 13.00 är vi tillbaka vid samlingsplatsen.

Frågor –  073 262 21 98  Allan Sjöstedt