Kristus är uppstånden – 9 april 2023

Predikant Daniel Svensson

Psaltarpsalm

Psaltaren psalm 118, vers 15-24

Hör hur segerropen skallar,
jubel stiger från de trognas läger:
Herrens hand har visat sin kraft.

Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.

Jag skall inte dö, jag skall leva
och vittna om Herrens gärningar.

Hårt har Herren tuktat mig,
men han gav mig inte i dödens våld.

Öppna för mig rättfärdighetens portar!
Jag vill gå in och tacka Herren.

Här är Herrens port,
här får hans trogna gå in.

Jag tackar dig för att du hörde min bön
och blev min räddning.
Stenen som husbyggarna ratade
har blivit en hörnsten.

Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.

Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!

Gammaltestamentlig

Jona kapitel 2, vers 1-11

Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk.
Därifrån bad han till Herren, sin Gud:

Jag ropade till Herren i min nöd
och han svarade mig.
Ur dödsrikets inre steg mitt rop
och du hörde min röst.

Du slungade mig i djupet, mitt i havet,
där strömmarna fångade mig.
Alla dina brottsjöar
slog samman över mitt huvud.

Jag tänkte: Jag har fördrivits från dig.
Får jag se ditt heliga tempel igen?

Vattnet slöt sig om min strupe,
djupet fångade mig.
Sjögräs snärjdes kring mitt huvud

där nere vid bergens rötter.
Jag sjönk till det land vars portar
skulle reglas bakom mig för evigt.
Men du gav mig liv, o Herre, min Gud,
och förde mig upp ur graven.

Då mina krafter sinade
vände jag mig till Herren.
Min bön nådde dig,
nådde ditt heliga tempel.

De som dyrkar falska gudar
överger sin trofaste hjälpare.

Men jag skall offra åt dig under lovsång
och infria mina löften.
Räddningen kommer från Herren.
På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 20, vers 1-18

Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta.
Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: ”De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.”
Petrus och den andre lärjungen begav sig då ut till graven.
De sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven.
Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in.
Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig.
Då gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde.
Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda.
Lärjungarna gick sedan hem igen.
Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna.
Och de sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna?” Hon svarade: ”De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom.”
När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han.
Jesus sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?” Hon trodde att det var trädgårdsvak-ten och svarade: ”Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.”
Jesus sade till henne: ”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom: ”Rabbouni!” (det är hebreiska och betyder mästare).
Jesus sade: ”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.”
Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086