Guds mäktiga verk – 26 mars 2023

Predikant Daniel Svensson

Gammaltestamentlig

Första Samuelsboken kapitel 2, vers 1-10

Så bad Hanna:
”Mitt hjärta jublar över Herren,
jag kan bära huvudet högt.
Jag kan skratta åt mina fiender
i glädje över att du räddat mig.

Ingen är helig som Herren,
det finns ingen utom du,
ingen klippa är fast som vår Gud.

Sluta upp med ert stolta skryt,
spara de fräcka orden,
ty Herren är en Gud som vet allt,
han väger varje gärning.

Hjältarnas båge är bruten,
men de svaga rustas med ny kraft.

De som var mätta måste slava för brödet,
de som hungrade vilar från mödan.
Sju söner får den ofruktsamma,
medan den barnrika vissnar bort.

Herren dödar och ger liv,
leder ner i dödsriket och räddar därifrån.

Herren gör fattig och han gör rik,
han förnedrar och han upphöjer.

Den hjälplöse reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar
och låter dem trona på hedersplats.
Ty jordens fästen tillhör Herren,
på dem har han lagt jordens rund.

Herren skyddar sina trognas steg,
men de onda går under i mörkret,
av egen kraft lyckas ingen.

Herrens fiender krossas
när den Högste dundrar i himlen.
Herren dömer jordens alla länder,
åt sin konung ger han styrka,
lyfter högt sin smordes spira.”

Epistel

Kolosserbrevet kapitel 1, vers 15-20

Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 1, vers 26-38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.
Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”
Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.
Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.
Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.
Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”
Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”
Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.
Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden.
Ty ingenting är omöjligt för Gud.”
Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Franciskusbönen

Herre, gör mig till ett redskap för Din fred.
Låt mig bringa kärlek där hatet råder.
Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts.
Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder.
Låt mig bringa sanning där villfarelse råder.
Låt mig bringa tro där tvivlet råder.
Låt mig bringa hopp där misströstan råder.
Låt mig bringa ljus där mörkret råder.
Låt mig bringa glädje där sorgen råder.

O, Mästare låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta, inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå, inte så mycket söka att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får.

Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blir förlåten. Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086