Kampen mot ondskan – 12 mars 2023

Predikant Daniel Svensson

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 9, vers 14-32


När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom.
Han frågade: ”Vad är det ni diskuterar?” —
”Mästare”, svarade en i mängden, ”jag har kommit till dig med min son som har en stum ande.
Var den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte.”
Han sade: ”Detta släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom!”
De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen.
Jesus frågade hans far: ”Hur länge har det varit så här med honom?” Fadern svarade: ”Sedan han var liten,
och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss, om du kan.”
Jesus sade: ”Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror.”
Då ropade pojkens far: ”Jag tror. Hjälp min otro!”
När Jesus såg att folk strömmade till sade han strängt till den orena anden: ”Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka.”
Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp.
När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: ”Varför kunde inte vi driva ut den?”
Han svarade: ”Den sorten kan bara drivas ut med bön.”
Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt
eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: ”Människosonen skall överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.”
Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086