Medmänniskan – 11 september 2022

EFS Helsingborg 11 september 2022
Daniel Svensson, predikan
 

Gammaltestamentlig

Femte Moseboken kapitel 15, vers 7-11

Om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän, i någon av städerna i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, skall du inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten för din fattige broder.
Nej, du skall öppna din hand för honom och låta honom låna så mycket han behöver.
Akta dig för den gemena tanken att det sjunde året, avskrivningsåret, närmar sig, så att du ser med oginhet på din fattige broder och vägrar låna honom något. Då klagar han över dig inför Herren, och du får en synd att svara för.
Ge honom villigt, utan att gräma dig över att du ger, ty för detta skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt du gör och allt du företar dig.
Det kommer aldrig att saknas fattiga i landet. Därför ger jag dig denna befallning: Öppna handen för din broder, för den fattige och nödlidande i ditt land.

Epistel

Romarbrevet kapitel 13, vers 8-10

Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.
Buden ’Du skall inte begå äktenskapsbrott’, ’Du skall inte dräpa’, ’Du skall inte stjäla’, ’Du skall inte ha begär’ och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’
Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 5, vers 38-48

Ni har hört att det blev sagt: ’Öga för öga och tand för tand.
Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.
Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också.
Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.
Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.
Ni har hört att det blev sagt: ’Du skall älska din nästa’ och hata din fiende.
Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;
då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.
Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?
Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet


Swish 123 652 4086

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.