Kampen mot ondskan – 7 mars 2021

EFS Helsingborg  7 mars 2021
Daniel Svensson, musik Ulf Gustafsson


Epistel

Efesierbrevet kapitel 5, vers 1-9

Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn.
Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.
Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga.
Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal — sådant passar sig inte — utan bara tacksägelse till Gud.
Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare.
Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor.
Ha därför ingenting med dem att göra.
En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus.
Lev som ljusets barn — ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning —


Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 11, vers 14-26

En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala, och folket häpnade.
Men några sade: ”Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.”
Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen.
Men han visste vad de hade i tankarna och sade: ”Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus.
Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna.
Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom.
Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.
När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred.
Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet.
Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade.
När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.”


(Nedan endast ljudfil)

Swish 123 652 4086

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.