Givande

EFS Helsingborg 18 november 2018
Daniel Svensson

Matt 6:1-4
Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen.
När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.
Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör.
Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Matt. 6:19-21
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl.
Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Luk. 12:15-21
Och han sade till dem: ”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.”
Sedan gav han dem en liknelse: ”En rik man hade fått god skörd på sina jordar.
Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden.’
Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger.
Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’
Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’
Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.

Luk.16:10-13
Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort.
Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde?
Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er?
Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

1 Tim 6:6-10
Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

1 Tim. 6:17-19
Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver.
Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig.
Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet.

Hebr 13:5-6
Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig,
och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig?

Ords 3:9-10
Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. 10Då skall dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över av vin.

Ords 11:25
En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad.

Ords. 19:17
Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren och skall få sin lön av honom.

Ps 37:21
Den gudlöse lånar men betalar inte igen, den rättfärdige är frikostig och givmild.

Fil 2:5-8
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. 6Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud
utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa
gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.