Detta behöver vi hjälpas åt med

Årskonferensen i Helsingborg 2022

Mycket av det praktiska arbetet på årskonferensen sköts av personalen på Arenan. De möblerar de lokaler vi behöver efter våra önskemål, och de sköter all städning och servering.
Vi behöver alltså varken städa toaletter eller baka bullar.

Men det finns mycket annat praktiskt arbete som behöver göras både före och under konferensen. En av de viktigaste uppgifterna är att vara värdar av olika slag, inte minst i samband med alla samlingar. Men det handlar också om att finnas tillhands och svara på frågor eller visa vägen. Detta hjälps vi åt med i regionen, och de olika dagarna är ”utdelade” till de olika föreningarna.
Sammanlagt räknar vi med att behöva 12 värdar samtidigt.

På söndagen ansvarar EFS i Helsingborg för värdskapet, tillsammans med EFS på Råå och i Lerberget. Efter gudstjänsten behöver gruppen röja upp en del i olika lokaler, så att Arenans personal sedan kan städa.

Vi behöver också en del personer för specifika uppdrag:

  • Onsdag eftermiddag och torsdag förmiddag behövs ett antal personer för praktiskt arbete av olika slag inför konferensen.
  • Vi behöver några värdar som introducerar de mötesvärdar som kommer från regionen. De behöver alltså vara på plats framför allt fredag och lördag morgon.
  • Säkerheten är viktig och vi behöver en säkerhetsgrupp som kan ka koll på utrymningsvägar mm.
  • Det kommer att behövas en chaufför (ev mer än en) som kan transportera tillresande medverkande.
  • Utsmyckning. Uppdraget handlar om att göra entré och vissa lokaler trevliga och inbjudande. (Stora scenen ingår inte i uppdraget). Detta behov är täckt!
  • Textning av skyltar så besökarna hittar rätt. (Det finns digitala skyltar i Arenan som inte ingår i uppdraget)
  • Grovstädning efter sändningsgudstjänsten, dvs plocka undan saker och skräp så arenans personal kan städa. Detta kommer troligen att göras av värdgruppen.

Maila ditt intresse för att vara med till Gunnel Gudmundsson eller Jan-Åke Thorell.
Ange i mailet om du vill vara mötesvärd på söndagen, och/eller vad du för övrigt vill hjälpa till med (dagar och uppgifter).