Ny mötesserie börjar på söndag!

Vi kommer prata om vår vision och riktningarna UPP, IN och UT!

Här nedan kan du förbereda dig genom att läsa det som jag har skrivit om mötesserien. Längst ner hittar du övningar som ni gärna får göra under seriens gång.

Under fyra söndagar ska vi få påminna oss om vår vision och vårt uppdrag. Vad vill vi med vår kyrka? Varför finns vi till? En ännu viktigare fråga är vad Gud vill med sin kyrka? Hur vill han forma och använda oss?

Vi har en uttalad vision i EFS-kyrkan i Helsingborg:

Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd

och främja Kristi rikes tillväxt genom att leva

nära Jesus,                — (UPP!)

nära människor        — (IN!)

mitt i Helsingborg.    — (UT!)

Efter visionen så brukar vi säga att vi vill vara:

  • Ett Gudstjänstfirande bönehus                 – (UPP!)

  • En gemenskap där tron får vardagsrum  – (IN!)

  • Ett levande missionshus                             – (UT!)

Det är detta vi vill, detta gör att våra hjärtan slår lite snabbare när vi tänker på det. Vi vill göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Detta är svaret på alla varför. Varför ska man prioritera att gå till söndagens gudstjänst? Varför ska man bli medlem? Varför ska man ge av sin tid, sina pengar, sin energi till vår kyrka? Varför ska man koka kaffe, städa lokalerna, engagera sig som söndagsskollärare? Varför?

Jo, vi vill att människor ska få lära känna, komma till tro på, älska och följa Jesus Kristus. Allt vi gör måste prövas utifrån detta och gör vi något som inte är grundat i detta så behöver vi fråga oss om vi ska fortsätta med den aktiviteten.

Hur ser då planen ut?

Gud har bara en räddningsplan för att nå ut till sin älskade mänsklighet. Även om vi ibland kan tycka det är en dålig plan så har han ännu inte uppenbarat någon ny. Hans dröm är hans församling. Det är vi som ska återspegla hans kärlek till världen. Detta är omöjligt att göra ensam, men i en gemenskap med andra kristna kan vi få återspegla Guds kärlek till världen. Han tror fortfarande på oss och drömmer om att vi ska förverkliga hans vilja med sin församling. Tänk att vi kan få vara med och förverkliga Guds dröm med sin församling? Tänk att vi kan få vara ett bönesvar på Jesu förbön för sin församlingen? (Joh. 13) Tänk att den helige Andes kraft finns hos oss och vill strömma genom oss ut till vår stad?

Min övertygelse är att detta sker först när varje med-lem i församlingen får hitta sin plats och sin funktion. Församling är ingen en-mans-show eller en-elitgrupps-show. Församlingen är Kristi kropp och om den skriver Paulus: Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Ef. 4:16

Hur gör vi detta i EFS-kyrkan Helsingborg?

Jag tror att vi behöver bli mer lika Jesus.

Jag tror att vi kan bli mer lika Jesus.

Han är vår största förebild och historiens visaste person. Att vilja leva som Jesus levde är kärnan i allt kristet liv och lärjungaskap. Författaren C. S. Lewis menade att kyrkan finns till för en enda anledning: ”Att förvandla människor till småkristusar”

Att vara Jesu lärjunge kostar allt men ger också allt. Att följa Jesus och att älska honom är inget som vi halvhjärtat snubblar in i av en händelse. Vi följer honom med hela vårt hjärta, med hela vår själ och med hela vårt förstånd. Vi gör det i det enda liv som vi kommer leva här på jorden. Gud är inte enbart intresserad av ditt ”andliga liv” han är intresserad av ditt liv (Punkt).

När vi ser på Jesus liv så kan vi se att han levde livet i tre riktningar. Han levde uppåt, mot sin Fader i Himlen. Han drog sig ofta undan för att vara ensam med sin far och han uttryckte att utan den relationen så kunde han ingenting göra. Hela hans liv grundade sig i den relationen. Han valde att leva inåt, nära en liten grupp människor och investerade så mycket tid, förtroende och kärlek i dessa människor. Utifrån dessa två relationer levde han sen utåt, han mötte människor från alla olika samhällsklasser och han gav dem ett nytt hopp. Han visade i ord och handling att Gud älskar oss människor.

Uppåt handlar om Guds närhet 

Inåt handlar om Guds familj  

utåt handlar om Guds kärlek i ord och handling. 

Jesus levde i en balans mellan UPP, IN och UT. Han lät inte krav och mänskliga förväntningar styra honom utan han kunde dra sig undan trots att det fanns stora synliga behov. Jesus visar på ett passionerat liv i balans. Det är detta jag vill att vi tillsammans ska få tag på. Att vara passionerad för Jesus hör inte till en viss del av livet. Gud vill inte bränna ut oss men han vill att vi ska vara brinnande för honom. Författaren Magnus Malm formulerar det som en ”hållbar radikalitet”. Ett helt integrerat liv som brinner för Jesus, hela livet. Balansen finner vi i Kristus. 

Vi människor är oftast bra på en av dessa riktningar, eventuellt två, men att ha alla dessa tre riktningar i balans är inte så vanligt. Med hjälp av denna triangel så kan vi börja fundera kring våra egna liv och vår församlings liv. Hur ser balansen ut mellan UPP, IN och UT? Hur ser det ut i er familj eller i er hemgrupp? Hur kan vi balansera vår triangel så att vi blir mer lika Jesus?

Här följer några övningar som man gärna får göra under de närmsta veckorna. Det är tänkt att man ska göra övningarna tillsammans med någon annan och jag kommer använda ordet hemgrupp, men det går lika bra i andra sammanhang.

Övning 1. Balansen i er hemgrupp?

  1. Samtala om undervisningen som ni har hört om UPP, IN & UT?

  2. Var och en får fundera kring balansen mellan UPP, IN & UT i er hemgrupp. Betygsätt de olika riktningarna från 1-10. Låt alla få god tid på sig att fundera.

  3. Låt alla få dela vad ni skrivit och låt det sen bli en diskussion om hur ni kan balansera upp er hemgrupp.

  4. Skriv ner några konkreta saker som ni kommit fram till och som ni kan följa upp när terminen är slut.

Övning 2. Balansen i ditt liv? (gör samma övningar som i övning 1 men nu utifrån ditt eget liv.) 

Övning 3. Balansen i vår församling? (Gör samma övningar som i Övning 1 och tänk på vår församling. Det ni kommer fram till i denna övning vill jag gärna ta del av. Maila era tankar till mig!)

Övning 4. Utvärdering av mötesserien UPP, IN och UT.

Jag vill nu veta hur denna undervisning har landat hos er. Tror ni att denna modell kan hjälpa oss att bli mer lika Jesus och utvecklas som församling? Är det något som du saknar eller som du inte håller med om. Jag vill att ni utvärderar tillsammans och skickar in era tankar gemensamt. Om ni sen vill skriva något personligt så är det också välkommet. Skicka ett mail till mig!

Tack för ert engagemang och deltagande. Jag ser fram emot en spännande mötesserie. 

Må Guds frid och fred alltid vara med er!

/ Daniel Svensson, präst, EFS Helsingborg

daniel.svensson@efshelsingborg.se

0709857222

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.